PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020
WRZESIEŃ
Cykl tematyczny
Temat
Sposób realizacji
Witaj szkoło!
Organizacji pracy w nowym roku szkolnym
Założenie i prowadzenie dokumentacji.
Opracowanie rocznego programu opiekuńczo –
wychowawczego świetlicy.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20.
Poznajemy zwyczaje oraz tradycje naszej świetlicy
Poznajemy się
Powitanie uczestników świetlicy. Zapoznanie z regulaminem i zasadami obowiązującymi w świetlicy, przypomnienie zasad BHP, oraz zasad poruszania się po terenie szkoły.
Nasza świetlica
Zapoznanie z tradycjami i obyczajami świetlicy szkolnej oraz planem dnia i formami pracy w świetlicy.
Analiza regulaminu świetlicy. Wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy. Prace organizacyjno - porządkowe w świetlicy. Pogadanka n/t poszanowania gier i zabawek świetlicowych. Co zrobimy w świetlicy, aby było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie – nasze wspólne pomysły.

Wspomnienia z wakacji
Wspomnienia z wakacji – rysowanie kredami na kolorowym tle. Pocztówka z wakacji – malowanie farbami.
Opowiadanie przeżyć wakacyjnych. Zapoznanie z mapą Polski i odszukiwanie wakacyjnych miejscowości, tworzenie rebusów i zagadek o tematyce wakacyjnej; środki lokomocji dawne i współczesne.
Dbamy o nasze bezpieczeństwo
Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły
Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, przechodzenia przez ulicę.
Czytanie wiersza W. Chotomskiej pt.: „Gdy zamierzasz przejść ulicę”. Burza mózgów: „Po co są znaki drogowe?”.
Czy znasz znaki drogowe?
Poznanie podstawowych znaków drogowych (zakazu, nakazu, informacyjne, ostrzegawcze).
Konkursy plastyczne: „Bezpieczne przejście przez ulicę”. „Moja droga do szkoły”.
Wykonanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej z plasteliny, patyczków, kolorowanie znaków.
Bezpieczna szkoła
Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zasady
bezpiecznej zabawy w budynku szkolnym.
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie
szkoły: korytarzu, toalecie, sali gimnastycznej, szatni.
Żegnamy lato, witamy jesień
Nadchodzi jesień
Rozmowa na temat zmian zachodzących jesienią w przyrodzie. Spacer w okolicach szkoły – poszukiwanie oznak jesieni, zbieranie kolorowych liści.
Rozmowy na temat cykliczności pór roku. Określenie charakterystycznych cech jesieni.
Układanie krzyżówek z hasłem jesień (praca w grupach).
Zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi – rozwijanie zdolności manualnych, wykonanie drzewa jesiennego, słoneczników. Wykonanie gazetki pt.: „Jesień”.
Żyjemy zdrowo
Rozmowa na temat hasła „Żyjemy zdrowo i dbamy o swoje zdrowie”. Wykonanie prac na temat zdrowia (technika dowolna).
Jak tworzyć kartki pocztowe
Historia kartki pocztowej
Zapoznanie uczniów z historią kartki pocztowej. Objaśnienie podstawowych zasad pisania kartek.
Dzień chłopaka
Redagowanie życzeń, projektowanie i wykonywanie kartek pocztowych.

Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne, rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe (w tym na świeżym powietrzu), zajęcia komputerowe, prace porządkowe i dekoracyjne, rozmowy na tematy poruszane przez uczniów.